Електронно издание

Червена книга на Република България

Електронното издание на Червената книга на Република България е разработено в рамките на проект на Българската академия на науките, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда при Министерството на околната среда и водите.

Главен редактор

Вълко Бисерков

Редактори

Антоанета Петрова

Добрин Добрев

Секретар

Радка Фикова

Програмиране

Йордан Бисерков

Видеоклипове

Иван Янчев, 2М Студио

видеоклип за видра: Любомир Андреев

* * *

Електронното издание на Червената книга на Република България се разпространява:

ISBN 978-954-9746-36-5 (БАН)
ISBN 978-954-8497-20-6 (МОСВ)

Препоръчително цитиране: Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на Червена книга на Република България. БАН & МОСВ, София

Препоръчително цитиране: Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на Червена книга на Република България. БАН & МОСВ, София
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/

Електронното издание е част от общ проект за печатно и електронно издание на Червената книга на Република България. То включва пълната информацията от печатното издание, която е обогатена с видео материали, разширена фотогалерия, по-висока резолюция на илюстративните рисунки, картите за разпространението на целевите обекти са с цветна подложка за светлосенките на релефа, както и с възможности за търсене и сортиране.

Общият проект е изпълнен под ръководството на

Отговорна редакционна колегия

Главен редактор

Васил Големански

Редактори:

Димитър Пеев

Петър Берон

Нешо Чипев

Секретар: 

Вълко Бисерков

Печатната версия е от три тома:

том 1 Растения и гъби (54 MB)

Главен редактор - Димитър Пеев

том 2 Животни (18 MB)

Главен редактор -  Васил Големански

том 3 Природни местообитания (55 MB)

Главен редактор - Вълко Бисерков.