Червена книга на Република България
Електронно издание

Редакционна колегия на електронното издание

Главен редактор

Вълко Бисерков

Секретар

Радка Фикова

Членове:

Добрин Добрев

Антоанета Петрова

Отговорни редактори

Главен редактор

Васил Големански

Секретар

Вълко Бисерков

Членове:

Димитър Пеев

Нешо Чипев

Петър Берон