List of the authors of photographs

Боян Петров: 03H1, 04H1, 05H1, 07A3+2

Валентина Тодорова: 02A2

Валери Георгиев: 14C2, 21G1

Веска Русакова: 01D2, 01F2, 02D2, 02F2, 03D2, 03F2, 05F2, 06F2, 06H2, 07F2, 07H2, 08F2, 08H3, 09F2, 10F2, 11F2, 11H3, 12C2, 12F2, 12H3, 13F2, 14F2, 16F2, 16H3, 19G1, 20F3, 20G1, 21E4, 22E4, 23E4, 24E4, 25E4, 25G1, 26E4, 27E4, 28E4, 30E5, 33G3, 35G3, 36G3, 37G3, 38G3, 40G3

Владимир Вълчев: 13C2, 14C2, 16C3

Вълко Бисерков: 05C1, 15E1, 16H3+1

Даниела Иванова: 18C3

Димитър Кожухаров: 01C1, 06C1, 07C2, 08C2, 10C2, 11C2

Доля Павлова: 07E1, 14H3

Драгош Мику: 01A1, 05A2, 07A3, 19F3

Иван Камбуров: 11G1, 16G1

Иван Пандурски: 02H1, 03H1, 07A3+2

Иван Трайков: 15C2

Любомир Клисуров: 01A1, 02A2, 07A3, 07A3+1, 08A4, 09A4

Малина Делчева: 07G1, 23G1

Мариус Димитров: 02G1, 03G1, 04G1, 06G1, 08G1, 09G1, 10G1+1, 10G1+2, 13E1, 17E2, 20E3, 20F3+1, 25G1, 27G1, 30G1, 31G1, 32G3, 34G3, 35G3, 40G3

Петко Цветков: 09H3, 16H3+1

Пламен Иванов: 02C1, 02C1+1, 05C1, 07C2, 11C2, 15C2

Росен Цонев: 01B1, 01E1, 01G1, 02B1, 02E1, 02F2, 03B1, 03C1, 03E1, 04A2, 04B1, 04C1, 04D4, 04E1, 05D5, 06B1, 06D6, 06E1, 06G1, 07B2, 08E1, 08F2, 09C2, 09E1, 09G1, 09H3, 10E1, 10H3, 12E1, 12F2, 12G1, 13G1, 14E1, 14G1, 15F2, 15G1, 15H3, 16E2, 16G1, 16H3, 17G1, 17H3, 18E3, 18F3, 18G1, 19C3, 19E3, 19F3, 20C3, 20E3, 20F3+1, 20G1, 22F5, 22G1, 23F5, 24F5, 25F5, 26F6, 26G1, 27G1, 28F7, 28G1, 29E5, 30F9, 31E6, 31F9, 32E6, 32G3, 33E6, 39G3

Соня Цонева: 01C1, 02E1, 05B1, 07G1, 09H3, 10F2, 11C2, 11E1, 15F2, 16C3, 17F3, 21G1, 27F7, 28F7, 28G1, 29F7

София Илкова: 23G1

Татяна Лисенко: 03A2

Чавдар Гусев: 02B1, 02G1, 03A2, 03B1, 03D2, 06A2, 07G1, 08B3, 09H3, 10H3, 11C2, 11E1, 15E1, 16G1, 17C3, 18F3, 20F3, 20F3+1, 21F4, 21G1, 22F5, 23F5, 24F5, 25F5, 26F6, 30F9

Юлия Босева: 01B1, 02B1, 02E1, 03B1, 04F2, 05G1, 08B3, 09E1, 21F4, 24F5, 27F7, 29G1