Том III - видео

Сортирай по:

Българско име Код Застрашеност
Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна растителност 04C1 EN
Западнопонтийски петрофитни степи 08E1 EN
Крайречни върбово-тополови гори 01G1 EN
Мизийски смесени термофилни дъбови гори 15G1 EN
Наземни пещери 02H1 VU
Свръхсолени крайморски езера и блата 07C1 EN
Смесени низинни и крайречни гори и лонгози 05G1 CR
Черноморски подвижни (бели) дюни 03B1 EN