Михалца

Налим

Lota lota (Linnaeus, 1758)

Lota vulgaris Cuv.: Ковачев, 1923: 49.

Разред Трескоподобни (Gadiformes)

Семейство Трескови (Gadidae)

Природозащитен статус: в България: уязвим VU [A1b, d, B1b, c].

Общо разпространение. Среща се в северните части на Европа, Азия и Северна Америка.

Разпространение и численост в България. В миналото се е ловял в големи количества в р. Дунав и се е срещал нагоре по притоците й Искър (до Мездра и Роман, а в редки случаи дори до Враждебна), Янтра (до с. Долна Студена), както и в притока й р. Росица [1, 2, 3, 4, 5]. По-късно е съобщаван за р. Дунав, р. Искър (твърде рядък до Червен бряг) и устието на р. Янтра [6, 7, 8, 9, 10]. Сега се среща само в р. Дунав (наши данни). Уловите му за периода 2002–2005 г. са намалели 7 пъти [11].

Местообитания. Среща се в постоянни големи реки с бавно течение и дълбоки езера.

Биология. Студенолюбив вид. Води нощен начин на живот. През лятото е слабо активен и през деня се крие в дълбоки ями, под камъни, между корените на дървета или гъста водна растителност. През нощта излиза на плитките участъци да се храни. В зависимост от географския район, който обитава, достига полова зрялост между 1-та и 8-та година. Размножава се през зимата (декември–март) при температура на водата около 0 оС. Плодовитостта на женските е между 100 000 и 3 000 000 хайверни зърна. Младите индивиди се хранят с ракообразни, ларви на насекоми, мекотели, а възрастнитe – предимно с риби. Достига на дължина до 150 cm и маса до 34 kg. Максималната възраст е 20 години, но обикновено продължителността на живот е до 10–12 години [12, 13].

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Основната заплаха за вида е замърсяването на водите.

Предприети мерки за опазване. Видът е включен в ЧКБ (1985).

Необходими мерки за опазване. Опазване на р. Дунав от замърсяване.

Основна литература за вида: 1. Ковачев, 1923; 2. Drensky, 1930; 3. Моров, 1931; 4. Шишков, 1939; 5. Дренски, 1951; 6. Паспалев, Пешев, 1955; 7. Карапеткова, 1972; 8. Маринов, 1978; 9. Карапеткова, 1994; 10. Карапеткова, Живков, 1995; 11. МЗГ, 2002-2005; 12. Froese, Pauly, 2006; 13. Jacobs, Wehrly, 2006.

Автори Теодора Тричкова, Тихомир Стефанов


Михалца (карта на разпространението)

Михалца (илюстрация)