Mnium ambiguum H. Müll.

Сем. Mniaceae - Мниеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен листнат връхноплоден мъх. Образува зелени чимчета. Стъблата изправени, 3–7 cm високи, червеникаво-кафяви. Листата в сухо състояние усукани, влажни – слабо разперени, удължено овални, със заострен връх, дълго низбягващи, с добре развита червеникава обшивка и остро двойно назъбен ръб. Жилката единична, почти достигаща върха или слабо източена, обикновено назъбена откъм гръбната страна в горната си част. Спороносната кутийка наведена до слабо увиснала, дръжката висока, червена, капачето с къса човка. Двудомен, рядко спороноси.

Местообитания и популации. Среща се във влажни сенчести скални пукнатини. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Рила (над туристически комплекс „Боровец“).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Северна и Централна Европа, Централна Азия, Северна Америка. Бореално-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен застрашаващ фактор е деградацията и загубата на местообитанията в резултат на туризъм и курортно строителство. Видът е уязвим поради малкия брой находища.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Ganeva & Düll, 1999.

Автор Райна Начева


Mnium ambiguum (карта на разпространението)

Mnium ambiguum (илюстрация)