Chara kokeilii A. braun

Chara globularis Thuill.var.kokeilii (A. Braun) R.D. Wood

Отдел Streptophyta, Сем. Characeae – Харови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,ii,iii); C1].

Морфология и биология. Талусът висок до 30 cm, яснозелен, слабо инкрустиран с варовик. Стъблото с диаметър 0,8 mm. Междувъзлията дълги до 4 сm, в долните части на талуса по-къси, а в горните – по-дълги от листата. Кората гладка. Прилистниците разположени в двуреден венец, трудно забележими дори с лупа. Листата разположени по 9–11 в прешлен. Еднодомни водорасли; половите органи разположени заедно (по един оогоний и по един антеридий), видими с просто око.

Местообитания и популации. Застояли води.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – ограничено само в района на Приморско).

Общо разпространение. Централна и Южна Европа (Сърбия, Македония, България).

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване на местообитанията поради засиленото строителство по Черноморското крайбрежие и пряко събиране от туристи и почиващи.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Ограничаване на строителната активност край Черно море. Природозащитно възпитание на населението.

Литература: Воденичаров, 1963; Воденичаров и др., 1971; Tемнискова и др., 2005; Blazencic et al. 2006.

Автори Добрина Темнискова, Майя Стойнева


Chara kokeilii (карта на разпространението)

Chara kokeilii (илюстрация)