Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.

Сем. Cephaloziellaceae - Цефалозиелoви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Дребен многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува тъмнозелени до червено-кафяви тънки чимчета или расте поединично сред други мъхове. Стъблата прости или слабо разклонени, нишковидни, 0,3 - 0,5 cm дълги, стерилните без амфигастри. Листата много дребни, напречно прикрепени, целокрайни, повече от половината разсечени на 2 заострени, в основата си 4 - 6 клетки широки, дяла. Едно- или двудомен. Образува зеленикави овални развъдки.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна почва и скали в сенчести гори с повишена въздушна влажност. Популациите са с ограничено разпространение, но добра плътност.

Разпространение в България. Рила (край Костенецкия водопад). Посочва се за Витошки район (Витоша).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Западна Европа, Сибир, Япония, Северна Америка, Канарски и Азорски о-ви, Исландия, Гренландия. Северно-субокеански вид.

Отрицателно действащи фактори. Понижаване на въздушната влажност вследствие изсичане и прореждане на горите, интензивен туризъм и утъпкване на местообитанията.

Предприети мерки за защита. Част от популацията на вида в Рила попада в границите на природна забележителност „Чавча“.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Стефанов, Петров, 1962.

Автор Райна Начева


Cephaloziella rubella (карта на разпространението)

Cephaloziella rubella (илюстрация)