Редакционна колегия

Том I - Растения и гъби

Главен редактор

Димитър Пеев

Секретар

Владимир Владимиров

Членове

Антоанета Петрова (заместник главен редактор)

Минчо Анчев

Добрина Темнискова

Цветомир М. Денчев

Ана Ганева

Чавдар Гусев